Landbouwbedrijf

De oorsprong van ons huidige bedrijf is gelegen in de landbouw. Op dit moment wordt er 165 ha grond bewerkt, waarvan 150 ha tarwe en 15 ha suikerbieten. Ook de landbouw-onderneming is gecertificeerd conform de GZP voor de teelt en opslag van onze eigen granen. Recentelijk zijn twee prachtige graansilo's gebouwd voorzien van de stortput voor ca. 1600 ton granen.
In een van de silo's kan het graan worden gedroogd. Op deze manier worden de granen optimaal geconditioneerd.

Neem contact op

Stro